Начало > знание > Съдържание
Как да използваме емулгатори за комбинирани храни
- Sep 19, 2018 -


Емулгаторите са голям тип вещества, въпреки че всички те имат хидрофилни групи и липофилни групи, но поради различните видове и количества хидрофилни групи и липофилни групи, съдържащи се в емулгатора, крайният емулгатор Характеристиките и функциите също са различни и понякога ефектите са дори обърнати. Например, някои емулгатори действат като емулгиране и стабилизиране, докато други са демулсифициране и обезглавяване. Същевременно разнообразието от храни е много разнообразно и с различна природа. За тази цел трябва правилно да изберем и използваме емулгатори според нуждите на конкретни продукти. Освен това, поради синергичния ефект на смесения емулгатор, когато два или повече емулгатора се използват по едно и също време, ефектът е по-добър, отколкото при използване на обикновен емулгатор. В момента както местни, така и чуждестранни компании активно развиват и популяризират композитния емулгатор. , Обичайно използваните методи на емулгатор включват: високи и ниски стойности на HLB, подобна молекулярна структура, йонно допълване и допълване на конформация на хидрофилна група.

Стойността на HLB има ефективна референтна стойност за проектирането на смесени емулгатори. Когато е добавен емулгатор към водно-маслената система, той адсорбира в интерфейса между двете вещества, за да образува интерфейсен филм. Интерфейсният филм има определена сила и защитава капчиците на дисперсна фаза. Когато високо и ниско HLB емулгатори се използват в комбинация, "композитът" се адсорбира в интерфейса и ориентацията е стегната и силата е висока, така че коалесценцията е добре предотвратена и стабилността на емулгиращия ефект е подобрена ,

Когато се смесват емулгаторите със сходна молекулярна структура, синергичният ефект е очевиден, особено когато един емулгатор е друг емулгатор, комбинацията от двата емулгатора може често да постигне задоволителни резултати. ,

Емулгаторът се класифицира в анион, амфотер и нелионен тип, в зависимост от ефективността на хидрофилната група във водата. Фосфолипидите са единствените идентифицирани и одобрени амфотерни емулгатори в хранителните добавки. Като цяло, нейонните емулгатори имат силна емулгираща способност и са добър клас емулгатори. В производствената практика йонните емулгатори все още имат своите уникални предимства. Смесването на йонен емулгатор с нейонен емулгатор е по-добро от използването само на нейонен емулгатор и емулгиращата активност и повърхностната активност са стабилизирани за дълъг период от време. Липофилната група на хранителния емулгатор обикновено се отнася до група от мастни киселини или група мастни алкохоли и разликата се проявява главно при промяна на дължината или наситеност на въглеводородната верига, а структурната промяна на хидрофилната група на емулгатора е много по-голяма отколкото тази на липофилната група. Групата е тясно свързана с разликата в свойствата на емулгатора.

От гледна точка на конформацията, структурата на хидрофилната група на хранителния емулгатор може да бъде разделена на две основни категории, линейни и циклични. Конформационното допълване на хидрофилна група означава, че емулгатор с различна структура на хидрофилна група се използва в комбинация при проектиране на композитен емулгатор, за да се получи допълнително предимство, например хидрофилна група от моноглицерид е линейна и естер на захарозен мастна киселина Хидрофилната група е циклична и добър ефект може да се получи чрез смесване на двата емулгатора.

В момента имаме следните смесени емулгатори за хранителни продукти: емулгатори за кейкове, емулгатори за хляб, емулгатори за напитки и т.н.

Copyright © Джънджоу Yizeli Индустриална Ко, ООД всички права запазени.